خرید النگو محمدی: شما دارید ما را متهم می کنید

به گزارش خبرآنلاین؛ در اولین برنامه 90 فصل جدید لیگ برتر ، عزیز محمدی برای دقایقی روی خط آمد تا درباره سقف قراردادها توضیح بدهد. فردوسی پور اعتقاد داشت که تعهد ها یعنی اجبار افراد به قسم دروغ خوردن و این را به محمدی گفت و در مقابل جواب شنید:« شما دارید ما ، همه مدیران و بازیکنان لیگ برتر را در ماه مبارک رمضان متهم به دروغگویی می کنید.»این دو البته پذیرفتند تا دعوای شان را به دیداری حضوری برای بررسی سقف قراردادها در 90 بگذارند.