خرید النگو شهادت نظامیان مصری علیه مبارک

يك منبع امنيتي مصري از آمادگي رئيس شوراي عالي نظامي مصر براي حضور در دادگاه مبارك و دادن شهادت در قضيه كشتار تظاهرات‌كنندگان مصري خبر داد.به گزارش فارس به نقل از اليوم السابع، يك مقام امنيتي مصري روز گذشته از آمادگي المشير الطنطاوي، رئيس شوراي عالي نظامي مصر جهت حضور در دادگاه مبارك خبر داد.اين مقام امنيتي گفت: الطنطاوي اعلام كرده كه آماده است، در قضيه اتهام مبارك به كشتار تظاهرات‌كنندگان مصري در دادگاه حضور يافته و شهادت دهد.فريد الديب، وكيل مبارك هنگام آغاز محاكمه مبارك روز چهارشنبه گذشته خواستار احضار 1600 شاهد جهت شهادت دادن در قضيه كشتار تظاهرات‌كنندگان مصري بود.از جمله مهمترين شخصيت‌هايي كه دادگاه در قضيه كشتار تظاهرات‌كنندگان مصري به شهادت آنها نياز دارد، المشير الطنطاوي و سرتيپ سامي عدنان،‌رئيس سابق ستاد مشترك ارتش مصر است.