خرید النگو شرکت ايراني در ديوانيه عراق نيروگاه برق مي سازد

 استان دیوانیه در جنوب عراق توافقنامه خرید برق با یک شرکت ایرانی امضا کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر از نجف ، در راستای تلاش استان های عراق به منظور تامین برق خود ،‌مسئولان محلی استان دیوانیه امروز یک توافقنامه خرید برق با شرکت ایرانی اگو گروپ  امضا کردند.براساس این توافقنامه، قرار است این شرکت ایرانی، تا دو ماه دیگر ده نیروگاه تولید برق با ظرفیت 40 مگاوات در استان دیوانیه واقع در 180 کیلومتری جنوب بغداد احداث و راه اندازی کند. شایان ذکر است که عراق در حال حاضر در زمینه تامین برق مورد نیاز استان های خود با مشکل جدی روبروست و به منظور حل این مشکل تاکنون با چند شرکت خارجی تولید برق از جمله ایرانی توافقنامه امضا کرده است و تاکنون چند نیروگاه تولید برق در این کشور احداث و راه اندازی شده است.