خرید النگو سروده‌ آیت‌الله صافی برای ماه رمضان

همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان آیت الله صافی گلپایگانی از مراجع عظام تقلید قم، شعری را سرودند. متن اشعار آیت الله صافی گلپایگانی به نقل از پایگاه خبری ایشان به این شرح است:درآمد بار دیگر ماه یزدانبه فرّ و شوکت و فیض فراوانصباح مکرمت گردید طالعمنوّر شد جهان از طلعت آنبهار توبه و آمرزش آمدمه ایمان و عید حق پرستاننسیم مغفرت هر سو وزان استسحاب مرحمت باشد خروشانمه روزه است و هنگام عبادتخوشا حال نکوی روزه داراندرآ در مکتب «صوموا تصحوا»که در آن می شود امراض درمانهلا بر خود بنازید و ببالیدکه ایزد را در این ماهید مهمانالا ای معصیّت کار گرفتار!که از کردار خود هستی پشیمانچرا بیگانه ای از درگه دوست؟چرا حال تو زار است و پریشان؟بنه تاریکی جهل و ضلالتبیا در پرتو انوار قرآنمپو زین پس ره شرّ و شقاوتبیا اندر طریق خیر و احسانمشو نومید از عفو خداوندو گر هستی غریق بحر عصیان