خرید النگو دادگاه عراقی گروهک منافقین را محکوم کرد

دادگاه استان دیاله عراق، گروهک منافقین را ملزم به بازگرداندن زمین های مردم این کشور کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر ، «شیخ علی الزهیری» رئیس شورای مجلس شهر خالص با اعلام این خبر گفت: دادگاه استان دیاله در حکمی گروهک منافقین را به بازگرداندن پنج هزار هکتار از زمین های مردم که در داخل اردوگاه اشرف واقع است، مجبورکرد .در این حکم آمده است: علاوه بر این، منافقین ملزم به پرداخت غرامت سی ساله استفاده نامشروع از این زمین ها به صد و پنجاه خانوار عراقی شده اند .صدها نفر از مردم استان دیاله سه شنبه گذشته با شرکت در تظاهراتی، اخراج منافقین از این استان و بازگردانده شدن بیش از 36 هزار هکتار از زمین های خود را خواستار شدند .صدام دیکتاتور عراق در سال1986 دهها هزار هکتار از زمین های مردم استان دیاله را تصرف و در اختیار منافقین قرار داد.