خرید النگو حمله به مقر اتحاديه عرب در مصر

يك منبع نزديك به اتحاديه عرب اعلام كرد كه افرادي روز پنجشنبه دو بطري كوكتل مولوتف به مقر اين اتحاديه در مركز قاهره پرتاب كردند.به ايرنا به نقل از گزارش خبرگزاري فرانسه از قاهره، منبع مزبور اظهار داشت: سپيده دم روز پنجشنبه دو بطري كوكتل مولوتف به طرف ساختمان اتحاديه عرب پرتاب شد. اين حادثه تلفاتي در بر نداشت و تنها خسارات جزئي به يكي از دستگاههاي تهويه هواي اين ساختمان وارد شده است.ديگر منبع نزديك به اتحاديه عرب نيز گفت كه اين نهاد 22 عضوي چند پيام تهديد آميز تلفني از طرف اعضاي انجمنهاي ليبيايي و سوري دريافت كرده است.وي خاطر نشان كرد كه ‘چند تماس تلفني’ براي ابراز خشم از واكنش اتحاديه عرب به درگيريها در دو كشور ليبي و سوريه برقرار شده است.اين منبع از ذكر جزئيات بيشتر در اين خصوص خودداري كرد.مقر اتحاديه عرب در ميدان ‘تحرير’ شهر قاهره، كانون اعتراضاتي كه به سرنگوني ‘حسني مبارك’ ديكتاتور سابق مصر منجر شد، واقع است.جنبش اعتراضاتي در ماههاي اخير جهان عرب را به لرزه درآورده تا جايي كه خيزشهاي مردمي در تونس و مصر بركناري روساي جمهوري اين دو كشور را به همراه داشته است.