خرید النگو بانک مرکزي انگليس نرخ بهره را نيم درصد اعلام کرد

 بانک مرکزی انگلیس روز پنجشنبه در بحبوحه رشد اقتصادی ضعیف این کشور و بحران بدهی منطقه یورو نرخ بهره را برای بیست و نهمین ماه پیاپی در رقم نیم درصد نگه داشت. نه سیاست گذار بانک مرکزی انگلیس همچنین با تزریق پول بیشتر به اقتصاد این کشور مخالفت کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از لندن، بانک مرکزی انگلیس در بیانیه ای اعلام کرد: کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس تصمیم گرفت نرخ رسمی بهره به سپرده های بانکی را در رقم نیم درصد نگه دارد.در همین حال بانک مرکزی اروپا نیز روز پنجشنبه اعلام کرد نرخ بهره این بانک در رقم یک و نیم درصد باقی می ماند.