خرید النگو بانک مرکزي اروپا ناتوان از حل بحران اسپانيا و ايتاليا

 اقتصاددان انگلیسی تاکید کرد بانک مرکزی اروپا نمی تواند بحران بدهیهای اسپانیا و ایتالیا را حل کند. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی، کریس سیکلونا درباره بحران بدهیهای منطقه یورو گفت بانک مرکزی اروپا فقط می تواند بخش اندکی از بدهیهای اسپانیا و ایتالیا را پرداخت کند.اندازه بدهیهای منطقه یورو به حدی زیاد است که تامین اعتبار لازم برای حل این بحران از توان بانک مرکزی اروپا خارج است.اصولا بانک مرکزی اروپا تمایلی به مداخله در حد قابل قبول در مسئله بدهیهای کشورهای منطقه یورو ندارد.در واقع این مسئولیت بانک مرکزی اروپا نیست که اسپانیا و ایتالیا را نجات دهد بلکه این مسئولیت به دوش رهبران منطقه یورو است که منابع کافی مالی را برای حل بحران بدهیهای این کشورها تامین کنند.