خرید النگو بازداشت دو زن به جرم رانندگی در عربستان

نیروهای عربستان سعودی در ادامه برخوردهای سختگیرانه و خشونت آمیز این رژیم با قشرهای مختلف مردم، دو زن را به جرم رانندگی دستگیر کردند.به گزارش مهر به نقل از پایگاه اسلام الیوم، گشتی های امنیتی سعودی بزرگراه مکه-جده دو زن عربستانی را در حال رانندگی به سوی مکه در یکی از مراکز ایست بازرسی بازداشت کردند.شاهدان عینی بیان کردند: گشتی های امنیتی بزرگراه به این دو خودرو به خاطر شیشه های دودی آنها مشکوک و متوجه شدند که راننده آنها زن هستند و سپس آنها را بازداشت کردند و تحت بازجویی قرار دادند.خاطرنشان می شود در قوانین عربستان اشاره ای به ممنوعیت رانندگی زنان نشده اما این مسئله به موجب قوانین رژیم حاکم در این کشور ممنوع است.در روزهای اخیر “منال الشریف” از فعالان اصلی در راستای آزاد شدن رانندگی زنان سعودی پس از رانندگی مسافتی در شهر الخبر دستگیر شد و همچنان در زندان به سر می برد.