خرید النگو انقلاب مشروطه با بی‌توجهی به قانون شکست خورد

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اعلام
اینکه اجرایی نشدن قانون اساسی و حضور نمایندگان فرمایشی در مجلس ملی،
انقلاب مشروطه را به چالش کشید ، گفت: مشروطیت با بی‌توجهی به قانون شکست
خورد.

به گزارش خانه ملت، “علی اسلامی پناه” با
اشاره به سالروز صدورفرمان مشروطیت، با بیان اینکه مشروطه به منظور ۲ هدف
تشکیل شد، گفت: مشروطه‌خواهان می‌خواستند اختیار قانونگذاری ، قضاوت و
داوری را از شاه بگیرند. 

 نماینده مردم جیرفت وعنبرآباد درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاه
درآن زمان اختیار سه دستگاه قانون‌گذاری ، قضاوت و اجرا را در دست داشت،
افزود: مشروطیت هم به دنبال این بود که دو اختیار را از شاه گرفته و فقط به
وی اختیار قوه مجریه را بدهد. 

 می خواستند مجلس را از درون تهی کنند

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با بیان اینکه مشروطه در دوره محمدعلی شاه
شکست سنگین تری خورد، گفت: محمدعلی شاه به همان مجلسی  که مشروطه خواهان
روی کارآورده بودند هم اعتقاد نداشت و به دلیل همین بی اعتقادی تمام سعی‌اش
این بود که مجلس را از درون تهی کند.

 مشروطیت با بی توجهی به قانون  مجلس از نظر محتوا ضعیف شد

 اسلامی پناه در ادامه افزود: شاه درآن زمان می خواست نمایندگانی به مجلس
بروند که هیچ اثری نداشته باشند و قانونگذاری به طورجدی مطرح نشود و با
همین بی توجهی به مجلس و قوانین آن ، مشروطه را از نظرمحتوا خالی کردند. 

 عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با تاکید براینکه اجرایی نشدن قانون اساسی 
و حضورنمایندگان فرمایشی در مجلس انقلاب مشروطه را به چالش کشید ، گفت:
 در واقع کسانی بودند که سعی می کردند قوانین پر محتوایی درمجلس تصویب نشود
و این وضعیت باعث شد که مشروطیت که درابتدا پرقدرت و با فشارهمه اقشار
مردم روی کارآمده بود، با بی اهمیتی به قانون شکست بخورد. 

 انقلاب مشروطه مجموعه کوشش‌ها و رویدادهائی است که در دوره مظفرالدین شاه
قاجار و سپس در دوره محمدعلی شاه قاجار برای تبدیل حکومت استبدادی به
حکومت مشروطه رخ داد و منجر به تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب اولین قانون
اساسی ایران شد. 

مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ امضا کرد.