خرید النگو انتقال جانباز بی خانمان به آسایشگاه کهریزک

رئیس بهزیستی استان تهران از انتقال جانباز نابینای افغانی که در حمامی متروکه در روستای عباس آباد شهرستان پاکدشت زندگی می کند به آسایشگاه کهریزک خبر داد.به گزارش خبرنگار مهر، انتشار گزارش زندگی یک جانباز در حمام متروکه/ تنها آرزویم مرگ است در خبرگزاری مهر واکنشهای متعددی از سوی نهادها و سازمانهای مربوطه اعم از بنیاد شهید، فرمانداری و استانداری به دنبال داشت.غلامعلی ظفرعلی جانباز افغانی و نابینای جنگ تحمیلی که سابقه حضور در جبهه (جنگ تحمیلی) را دارد با وجود داشتن مدارک حضور در جبهه و جانبازی حدود دو سال است در حمامی متروکه در روستای عباس آباد شهرستان پاکدشت زندگی می کند. این جانباز به دلیل تغذیه نامناسب سوء تغذیه گرفته و از توان جسمی پایینی برخوردار است.به گفته رضا باصری از همرزمان این جانباز، مسئولان و نمایندگان زیادی از سوی سازمانهای مسئول به روستای عباس آباد شهرستان پاکدشت آمدند تا به وضعیت این جانباز رسیدگی کنند ولی هیچگونه اقدامی انجام نشد.علی محمد قادری رئیس بهزیستی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پس از انتشار این خبر در خبرگزاری مهر و انعکاس آن در رادیو مسئولان بهزیستی پاکدشت و ورامین به سرعت اقدامات انتقال این شهروند را مهیا کردند.وی افزود: بهزیستی “ظفرعلی” را نه به دلیل جانبازی بلکه به عنوان شهروندی که در بدترین شرایط زندگی می کند تحت حمایت خود قرار داده و هم اکنون تحت پوشش این سازمان است و پس از انجام آزمایشهای لازم در مرکز پدربزرگ پاکدشت به آسایشگاه کهریزک منتقل می شود.