خرید النگو ارزش شاخص سهام بورس نيويورک کاهش يافت

 نگرانی کارگزاران و سرمایه گذاران از وضع اقتصاد آمریکا که چشم انداز رشد در انتظار آن نیست و نگرانی از افزایش نرخ بیکاری در این کشور باعث شد تا ارزش شاخص سهام بورس نیویورک در آغاز معاملات امروز کاهش یابد.به گزارش خبرگزاری فرانسه از نیویورک، ارزش شاخص میانگین صنعتی داو-جونز که تغییرات ارزش سهام سی شرکت صنعتی ،حمل و نقل و خدماتی را نشان می دهد، با پنجاه و نه واحد کاهش به یازده هزار و هشتصد سی و شش واحد رسید.ارزش شاخص سهام نزدک نیز که تغییرات ارزش سهام شرکت های خارج ازبورس(بورس الکترونیکی) را نشان می دهد با چهل و چهار واحد کاهش به دو هزار و ششصد و چهل و هشت واحد رسید.