خرید النگو آغاز روز دوم محاکمه در مصر

دومین روز محاکمه وزیر کشور سابق مصر به همراه شش نفر دیگر از عاملان حکومت دیکتاتوری مبارک از لحظاتی پیش در قاهره آغاز شد.به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه های تلویزیونی الجزیره و العربیه از آغاز محاکمه “حبیب العادلی” و شش نفر دیگر از عوامل حکومت حسنی مبارک خبر دادند.محاکمه مبارک و همراهانش از دیروز چهارشنبه در قاهره آغاز شد، اما قاضی دادگاه تصمیم گرفت ادامه محاکمه مبارک و پسرانش را به پانزدهم جولای(24 مرداد) موکول و محاکمه العادلی و همدستان وی را جداگانه پیگیری کند.