خرید النگو 62 مجروح در ريزش تماشاگران در گيلان

ايسنا، ساعت 00:20 روز شنبه هشتم مرداد ازدحام چهارهزار تماشاگر فينال مسابقات كشتي گيله مردي بر روي جايگاهي كه به طور غيراستاندارد و ابتكاري از داربست ساخته شده بود سبب ريزش آن و مصدوميت 62 تن شد.مسوول روابط عمومي معاونت درمان وزارت بهداشت درباره حادثه اين‌گونه گزارش مي‌دهد: پس از حضور اكيپ‌هاي فوريت‌هاي پزشكي اورژانس در محل حادثه و انجام عمليات ترياژ و فوريت‌هاي پزشكي 47 مصدوم اين حادثه توسط آمبولانس به بيمارستان‌هاي امام حسن مجتبي (ع) فومن و امام خميني (ره) صومعه‌سرا منتقل شدند كه حدود 20نفر از آنان پس از انجام اقدامات اوليه در اين بيمارستان‌هاي به دليل شدت جراحات وارده به بيمارستان پورسيناي رشت منتقل شدند.به گزارش ايسنا، اين حادثه مورد فوتي نداشت و بيشتر مصدومان آن از ناحيه دست و پا دچار آسيب‌ديدگي شده بودند كه 15 نفر از آنان نيز توسط اكيپ‌هاي فوريت‌هاي پزشكي اورژانس در محل حادثه تحت درمان سرپايي قرار گرفتند.