خرید النگو گزارشگر حقوق بشر مجوز ورود خواست

روزنامه شرق نوشت:با وجود مخالفت صريح مقامات جمهوري اسلامي نسبت به انتصاب تبعيض‌آميز و سياسي گزارشگر ويژه حقوق بشر براي ايران، احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد از دولت ايران خواست به او اجازه دهد تا براي بررسي وضعيت حقوق بشر به ايران سفر كند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، احمد شهيد ديروز، در ژنو با انتشار بيانيه‌اي اعلام كرد كه به‌طور كتبي خود را به عنوان گزارشگر ويژه سازمان ملل به مقام‌هاي جمهوري اسلامي ايران معرفي كرده و بر خواست خود جهت سفر به ايران تاكيد كرده است.