خرید النگو نصب صندوق پستي منزل توسط مرد معتاد

تهران امروز: فرمانده انتظامي شيروان از دستگيري فردي در اين شهرستان که تحت عنوان مامور اداره پست به کلاهبرداري از شهروندان اقدام مي‌کرد خبر داد. سرهنگ «يوسفخاني» در رابطه با جزئيات اين خبر گفت:در پي گزارش اداره پست شيروان مبني بر اينکه مدتي است فرد يا افرادي با عنوان مامور اداره پست و با استفاده از جعل قبض پستي به کلاهبرداري تحت عنوان نصب صندوق پستي منازل اقدام مي‌کنند، ماموران پليس آگاهي براي بررسي موضوع وارد عمل شدند. وي بيان داشت: ماموران هنگام تحقيقات با همکاري اداره پست شيروان فرد مذکور را هنگام کلاهبرداري شناسايي و در عمليات غافلگيرانه‌اي دستگير کردند.فرمانده انتظامي شيروان همچنين تصريح کرد: متهم در بازجويي فني و پليسي لب به اعتراف گشود و اذعان داشت به علت بيکاري و اعتياد به موادمخدر، لباس مشابه ماموران پست را تهيه کرده و با عنوان مامور پست به کلاهبرداري اقدام مي‌کردم.وي با اشاره به اينکه متهم به 25 فقره کلاهبرداري با اين ترفند در شيروان اقدام کرده است، افزود: تاکنون 13 نفر از شاکيان شناسايي و تحقيقات در خصوص شناسايي شاکيان ديگر ادامه دارد.