خرید النگو مبارزه با تورم از اولويتهاي اصلي چين است

بانک مرکزی چین روز چهار شنبه اعلام کرد مبارزه با تورم و تلاش برای تقویت ثبات مالی همچنان در شش ماهه دوم سال دو هزار و یازده بزرگ ترین اولویت این کشور را تشکیل خواهد داد. بانک مرکزی چین در بیانیه ای که در پایگاه اینترنتی خود منتشر کرد خاطر نشان ساخت دولت در نیمه دوم سال دو هزار و یازده، علاوه بر تشدید مبارزه با تورم تلاش خواهد کرد به منظور تقویت ثبات مالی،‌ ساختار اقتصادی کشور را بهبود بخشد و پیش بینیهای خود را درباره میزان تورم و رشد اقتصادی بهتر مدیریت کند. طبق این بیانیه،‌ دولت چین سیاست پولی احتیاط آمیز خود را در نیمه دوم سال نیز ادامه خواهد داد و وضع مقررات و قوانین مربوط به اقتصاد کلان را هدفمندتر و انعطاف پذیرتر خواهد کرد و نگاه خود را در این مقوله بیشتر از پیش به آینده معطوف خواهد کرد. در این بیانیه آمده است پایه و اساس اقتصاد چین سالم است، و این کشور همچنان از معیارها و عناصر مثبتی برای حفظ رشد اقتصادی پایدار و سریع خود برخوردار است. بانک مرکزی چین تاکید کرد دولت از ابزارهایی مانند نرخ برابری، نرخ سود و ذخایر ارزی که برای کنترل اقتصاد کلان در اختیار دارد به بهترین نحو استفاده خواهد کرد تا بتواند در تامین هزینه های اجتماعی رشدی منطقی را دنبال کند.به گزارش خبرگزاری شین هوا از پکن، طبق بیانیه بانک مرکزی چین، دولت این کشور همچنان به حمایتهای مالی خود از شرکتهای کوچک و متوسط ادامه خواهد داد و حتی قصد دارد در آینده این حمایتها را افزایش دهد.