خرید النگو قيمت‌گذاري نفت در بورس مناسب نيست

رئيس هيئت مديره بورس كالا از گسترش زير ساخت‌هاي بورس كالا در دوره جديد خبر داد و گفت: قيمت گذاري نفت عرضه شده در بورس نفت مناسب نيست.به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، حميدرضا پور ابراهيمي از تحولات داخلي و بين المللي در بورس كالا در دوره جديد هيئت مديره بورس كالا خبر داد و گفت: با برنامه ريزي هاي انجام شده، قرار است مشكلات بين المللي كمترين محدوديت ها را بر بورس كالا ايجاد كند.وي با اشاره به اينكه تدابير مناسبي در ساختار داخلي نيز ديده شده تا زير ساختهاي بورس كالا گسترش يابد، افزود: بورس كالا متعلق به هيچ مجموعه اي نيست و تمام اشخاص حقيقي و حقوقي ميزان دخالتشان در بورس كالا تنها 2.5 درصد است.رئيس هيئت مديره بورس كالا گفت: تصميم هاي مناسبي در خصوص بحث خريد هاي تضميني و برگزاري جلساتي با وزارت كشاورزي در اين زمينه اتخاذ شده است.وي در خصوص بورس نفت بيان كرد: با تغييراتي كه در وزارت نفت انجام شده است، اميدواريم تكليف عرضه نفت نيز براي هميشه مشخص شود و معتقدم قيمت گذاري نفت عرضه شده در بورس نفت مناسب نيست.