خرید النگو طراحی هنرمندانه سجاده با خودکار +تصاویر

فرهنگی ـ هنرمند فرانسوی در طراحی فرشی با الهام از سجاده نماز مسلمانان تنها از خودکار بیک برای کشیدن نقش های خود استفاده می کند.به گزارش سایت «24»، جاناتان برچیگناک  می‌گوید: من هیچ وقت نمی دانستم نتیجه کار چه خواهد شد ولی نگاه کردن به سجاده تمام خلاقیت هایی بود که در من الهام می شد. وی درباره این طرح که هم اندازه سجاده مسلمانان طراحی شده، اعتقاد دارد ترکیبی از هنر اسلامی و هنرهای سنتی ژاپن و فرانسوی است که البته بومیان آمریکا و مکزیک نیز چنین کارهایی می‌کنند.به گفته جاناتان در کشیدن این فرش سجاده تنها از خودکار بیک استفاده شده است که مدت 15 ماه اتمام آن طول کشیده است. وقتی به طرح سجاده نگاه کنیم در ظاهر شاید به نظر برسد از انواع خودکارها استفاده شده است ولی تنها از دو خودکار بیک برای کشیدن آن استفاده شده است.