خرید النگو شل مسئوليت آلودگي نفتي نيجريه را پذيرفت

شرکت نفتی شل اذعان کرد مسوول الودگی نفتی در نیجریه است. به گزارش شبکه تلویزیونی بی بی سی ،از چند ماه پیش در یکی از مناطق دلتای نیجریه ، نشت نفت اغاز شده است بدون انکه برای مهار کردن ان اقدامی شود.تاپیش از این هیچ شرکتی مسوولیت این الودگی نفتی را نمی پذیرفت.اما سرانجام شرکت شل مسوولیت نشت نفت در مناطق نفت خیز نیجریه را پذیرفت.با این اقدام شرکت نفتی شل، ساکنان یکی از مناطق واقع در دلتای نفت خیز نیجریه، میلیونها دلار غرامت دریافت می کنند.مسوولان شرکت نفتی شل اعلام کرده اند همه الودگی های نفتی در این منطقه را پاکسازی خواهند کرد.البته انها مدعی هستند بخش زیادی از این نشت و الودگی نفتی بخاطر اقدامات خرابکارانه در منطقه است.