خرید النگو رشد 90% بيكاري در شهر هاي آمريكا

نرخ بیکاری در ماه ژوئن در بیش از نود درصد شهرهای آمریکا افزایش یافت که نشان دهنده کاهش استخدام در این کشور است. وزارت کار آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد نرخ بیکاری در سیصد و چهل و پنج منطقه شهری بزرگ در این کشور افزایش یافت، در بیست منطقه کاهش یافت و در هفت منطقه تغییری نکرد. آمار ماه ژوئن بدتر از ماه مه است که نرخ بیکاری فقط در دویست و ده شهر آمریکا افزایش یافت. نرخ بیکاری در کل آمریکا نیز در ماه ژوئن به نه و دو دهم درصد افزایش یافت که بالاترین رقم در سال جاری میلادی است. کارفرمایان در آمریکا فقط هجده هزار فرصت شغلی در ماه ژوئن ایجاد کردند که کمترین رقم در عرض نه ماه است و کاهش شدید را در مقایسه با متوسط دویست و پانزده هزار فرصت شغلی ایجاد شده در هر ماه در دوره زمانی فوریه-آوریل نشان می دهد. رشد اقتصادی آمریکا در نیمه نخست امسال به کمتر از یک درصد کاهش یافت که کمترین رقم از زمان پایان رکود اقتصادی دو سال پیش در این کشور به حساب می آید. دوازده شهر در آمریکا از نرخ بیکاری بالای پانزده درصدی خود خبر داده اند که یازده شهر از این تعداد در ایالت کالیفرنیا هستند. به گزارش آسوشیتدپرس از واشنگتن، بودجه مصرف کنندگان آمریکایی نیز در ماه ژوئن برای نخستین بار در بیست ماه گذشته کاهش یافت.