خرید النگو دومین جلسه طرح تحول مالیاتی برگزار شد

دومین جلسه طرح تحول مالیاتی با حضور سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی و جمعی از صاحبنظران برگزار شد.به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا فرزین سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی هدف از برگزاری جلسات طرح تحول مالیاتی را ارائه و بررسی نظرات کارشناسی اعلام کرد و گفت: طرح پس از بررسی های کارشناسی به کارگروه تحول اقتصادی ارائه می شود و با بیان نظرات و دیدگاه  کلیه افراد صاحبنظر دانشگاهی؛ اعضای اتاق بازرگانی پس  از بررسی مجدد به جمع بندی نهایی می رسد.وی تصریح کرد: در جلسه امروز بیشتر به کلیات موضوع پرداختیم و گزارشی را سازمان امور مالیاتی در رابطه با کلیات طرح تحول مالیاتی و اهداف و پروژه های آن ارائه کرد. فرزین خاطرنشان کرد: هم اکنون درخصوص طرح جامع مالیاتی؛ اصلاح قانون مالیاتی و روند اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده پیشرفت های خوبی حاصل شده است.