خرید النگو حذف بيست هزار شغل در رويال بانک اسکاتلند

رویال بانک اسکاتلند از قصد خود برای حذف بیست هزار فرصت شغلی خبر داد.به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار، رویال بانک اسکاتلند انگلیس در سال دوهزار و هشت از ورشکستگی نجات پیدا کرد و بخشی از آن ملی شد.این بانک پیش از این نیز بیست و هفت هزار فرصت شغلی را حذف کرده بود. کاهش هزینه ها از جمله دلایل اصلی حذف بیست هزار فرصت شغلی دیگر است.اچ اس بانک و بانک بارکلی انگلیس نیز در هفته جاری اعلام کردند در مجموع سی هزار فرصت شغلی را حذف می کنند.