خرید النگو جزيره كره زمين در دبي!

تلويزيون نشنال جيوگرافيك آمريكا در گزارش جديدي از اين نقشه پرده بر
مي‌دارد. ساخت مجمع الجزايري به شكل نقشه جهان! دبي سه جزيره مصنوعي را در
خليج فارس در دست ساخت دارد. پيش‌بيني مي‌شود هشتاد هزار نفر در هشت هزار
آپارتماني كه در آنها ساخته مي‌شوند ساكن گردند. كار ساخت اين جزاير شش سال
به درازا خواهد كشيد.به گزارش عصر ايران شش سال از زمان آغاز ساخت اين جزيره‌هاي مصنوعي مي‌گذرد.اين جزيره زائيده فكر شيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حكمران دوبي مي‌باشد. اندازه هر جزيره از 23000 متر مربع تا 84000 متر مربع متفاوت است و ارتفاع آن بين 50 تا 100 متر از سطح درياست. مساحت آن 9 كيلومتر طلو در 6 كيلومتر عرض مي‌باشد و توسط يك موج شكن بيضوي شكل احاطه شده است. مسافت بين جزاير توسط قايق يا هليكوپتر طي مي‌شود. قيمت هر جزيره از 15 ميليون دلار تا 45 ميليون دلار متفاوت است. اين جزيره در 4 كيلومتري ساحل منطقه جميرا واقع شده و نزديك جزيره نخلي جميرا مي‌باشد.جزيره جهان از 300 جزيره دست ساز به شكل نقشه ساخته شده و آنقدر بزرگ است كه از فضا قابل رويت است.