خرید النگو تکرار ماجرای دو دو کردن با لعاب ارزشی!

محسن مقدسی در سایت الف نوشت: 1- حدود یک ماه پیش رهبر انقلاب جمعی از نمایندگان مجلس را دعوت و نسبت به برخورد مجلس با رئیس جمهور تذکرات تندی را مطرح کردند. تذکر رهبر انقلاب این بود که سوال کردن و استیضاح، حق نمایندگان مجلس است ولی نباید به گونه ای برخورد شود که ضمن توهین به افراد حرف موافق و مخالف شنیده نشود. این تذکر به جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی ورزش برمی گشت. در آن جلسه برخی نمایندگان حین سخنان رئیس جمهور با دو دو کردن پیاپی اجازه ندادند وی سخنان خود را با آرامش مطرح کند و همین موضوع مورد انتقاد جدی رهبری قرار گرفت. 2- امروز در جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی نفت، مطابق روال عادی قرار بود موافق و مخالف درباره وزرای پیشنهادی صحبت کنند که با سخنان علی مطهری فضای مجلس در مورد رستمی وزیر پیشنهادی نفت از حالت طبیعی خارج شد. مطهری با اذعان به اينكه «قاسمي در پروژه‌هاي نفتي فردي باتجربه، داراي دستي توانا و نقش فراوان است‌» در مخالفت با وزير پيشنهادي نفت گفت: مخالف ورود يك نظامي به وزارت نفت هستم. پس از سخنان مطهری برخی نمایندگان هیاهو کردند و برخی هم شعار مرگ بر آمریکا سر دادند و نهایتا علی لاریجانی در دفاع از رستم قاسمی گفت: به دو دليل لازم ديدم تا به دفاع از قاسمي بپردازم. يكي اينكه مشاهده كردم حقي از ايشان ضايع شد و ديگر اينكه در مورد سپاه مطالبي گفته شد كه صحيح نيست. لاریجانی همچنان گفت که باید به قاسمی یک رای نمادین دهیم که این حرف مجددا با شعار نمایندگان و احسنت احسنت گفتن عده ای مواجه شد. 3- در چنین شرایطی علي‌اكبر اوليا نماينده يزد و صدوق به عنوان مخالف پشت تريبون حاضر شد، و وقتی فضای مجلس را سنگين احساس كرد از بیان نظرات خود صرفنظر کرد و تریبون را تحویل رئیس مجلس داد. طبیعی است وی در چنین شرایطی مجبور است برای اثبات دینداری و اعتقاد به نظام و انقلاب و اعلام برائت از استکبار و آمریکا از انتقاد خود به وزیر پیشنهادی نفت خودداری کند! برخی نمایندگان مجلس، مخالفت علی مطهری را بی دلیل همراهی با استکبار و غیره دانستند و هیاهو کردند و علی لاریجانی نیز تحت تاثیر فضای سنگین مجلس به این برداشت غلط دامن زد و نهایتا نماینده مخالف نتوانست حرفی بزند و سخن منتقدی هم شنیده نشد. عده ای نمایندگان از جمله توکلی با سخنان مطهری مخالف بودند اما رئیس مجلس با احساسی کردن فضا اجازه نقد صحیح سخنان مطهری را نداد و همین شد که فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد سخنان دلسوزانه ولو نادرست مطهری را ظالمانه و انتقاد وی را در راستای سیاست دیپلماسی دشمن قلمداد کرد. اتفاقی که امروز در مجلس افتاد تکرار همان دو دو کردن نمایندگان حین سخنان رئیس جمهور در مجلس بود. انتقاد رهبر انقلاب به برخورد آنروز مجلس، امروز با رنگ ظاهرا ارزشی مجددا تکرار شد. یک بار دیگر عده ای بدون توجیه، با احساسی کردن فضای مجلس و اتهام زدن نادرست، فرصت شنیدن سخنان موافق و مخالف را از مجلس گرفتند. بدون شک رای بالای رستم قاسمی پس از شنیدن سخنان موافق و مخالف با ارزش تر از رای نمادینی است که با گرفتن حق قانونی نمایندگان کسب شود. توهین و بی اعتنائی و اجازه حرف زدن ندادن بی اخلاقی است چه با دو دو باشد چه با مرگ بر آمریکا