خرید النگو تيم جوانان ايران در جهاني صعود كرد

به گزارش ايرنا، جوانان ايران سه بر يك و با امتيازات 25 بر 20، 23 بر 25، 25 بر 23 و 25 بر 17 بر حريف بلژيكي پيروز شدند و توانستند صعود خود را به عنوان تيم دوم گروه چهارم به دور دوم مسابقات قطعي كنند. اين ديدار بين تيمهاي ايران و بلژيك در حالي آغاز شد كه هر دو تيم با يك پيروزي و يك شكست اميدوار بودند در صورت شكست رقيب به دور دوم راه پيدا كنند. تيم ملي كشورمان به سكان داري ‘يوويتسا ست كوويچ’ كه شب گذشته در بازي نابرابر از لحاظ داوري 3 بر 2 مغلوب صربستان شده بود، با تركيب حسيني پويا، سال افزون، باقرپور، فياضي، غفور، شيرود و علي پور به مصاف بلژيكي ها رفت. جوانان بلژيك با پيروزي مقابل كانادا به صعود به دور دوم بازي ها اميدوار شده بودند و انگيزه زيادي براي پيروزي در اين مسابقه داشتند. بلژيكي ها كه در دوره قبل مسابقات جوانان جهان با پيروزي برابر ايران مانع كسب مقام پنجم و ششمي تيم جوانان كشورمان شدند، در اين دوره مسابقات فقط ست دوم را با امتياز 25 بر 23 از آن خود كردند. در ديگر ديدار اين گروه تيم صربستان با شكست 3 بر 2 كانادا و كسب هفت امتياز و تفاضل معدل امتياز نسبت به تيم ايران به عنوان تيم نخست گروه به دور بعدي راه يافت.