خرید النگو ترساندن مردم غزه با کوسه ماهی

بر اساس اخبار منتشر شده، صهیونیست ها با فرستان کوسه ماهی ها به سواحل غزه سعی دارند مردم سرزمین اشغالی را بترسانند.به گزارش برنا به نقل از پایگاه خبری دنیا الوطن، این در حالی است که رسانه های صهیونیستی ادعا می کنند این ماهی های خطرناک به وفور در خود سواحل غزه مشاهده می شوند.رسانه های صهیونیستی در گزارش های خود منتشر کردند که در سواحل غزه تعداد زیادی از کوسه ماهی هایی مشاهده می شود که به دنبال شکار خود هستند.بنا به این گزارش ها، تغییرات زیست محیطی در شرق دریای مدیترانه باعث شده است که این کوسه ماهی های خطرناک برای پیدا کردن طعمه خود به سواحل غزه نزدیک شوند.کارشناسان علوم دریایی رژیم صهیونیستی می گویند که احتمال پرسه زدن آنها در سواحل سرزمین های اشغالی کمتر از سواحل غزه است، چرا که عمق سواحل غزه بیشتر است و از همین روی است که بسیاری از صیادان فلسطینی با نزدیک شدن این کوسه ماهی ها به سواحل غزه، آنها را صید می کنند.اما محفوظ الکباریتی رئیس انجمن ماهیگیری و ورزشهای دریایی غزه با رد این ادعاها گفت: همه می دانند که عمق سواحل غزه کمتر است و علاوه بر آن با توجه به محاصره سواحل غزه از سوی صهیونیست ها صید ماهی در غزه در منطقه هایی صورت می گیرد که عمق آن کمتر از 3 مایل است، یعنی صید در سواحل غزه تقریبا امکان پذیر نیست.وی در ادامه افزود: بیشتر این ماهی هایی که در بازار های غزه وجود دارد از مصر وارد می شود.وی همچنین گفت: شکار این ماهی ها در عمق 6 و یا 7 مایلی امکان پذیر است، این در حالی است که صیاد فلسطینی با توجه به ممنوع بودن شکار برای فلسطینیان در اعماق بیش از 3 مایل ، قادر به صید آنها نیست.