خرید النگو بيکاري 4000 تن از کارکنان هواپيمايي فدرال آمريکا

قطع بودجه سازمان هواپیمایی فدرال آمریکا به بیکاری دستکم چهار هزار تن از کارکنان این سازمان و توقف اجرای چهارصد طرح منجر شده است. کنگره آمریکا برای نخستین بار در تاریخ سازمان هواپیمایی فدرال آمریکا، بودجه ای برای این سازمان تصویب نکرده است.سازمان هواپیمایی فدرال مسئولیت نظارت بر ایمنی و فعالیت شرکتهای هواپیمایی تجاری، هواپیمایی کل کشور و فرودگاههای آمریکا را بر عهده دارد.قطع بودجه هواپیمایی فدرال آمریکا از بیست و دوم ژوییه به توقف بخشی از فعالیتهای این سازمان منجر شده است.با اینکه مجلس نمایندگان آمریکا طرح تمدید بودجه این سازمان را تا شانزدهم سپتامبر تصویب کرده است، سنا پیش از تعطیلات موقت خود در این هفته به این طرح رای نداد.رندی بابیت، از مسئولان سازمان هواپیمایی فدرال آمریکا اوایل این هفته گفت: به علت مخالفت سنا با این طرح، تا زمان برگزاری نشست دوباره نمایندگان در ماه سپتامبر، سازمان مزبور با بیش از یک میلیارد و دویست میلیون دلار کاهش درآمد روبرو خواهد شد. پیامد فوری این قطع بودجه بیکار شدن چهار هزار تن از کارکنان این سازمان و توقف حدود چهارصد طرح احداث فرودگاه در سراسر این کشور است.از جمله کارکنانی که به طور موقت کنار گذاشته شده اند، چهل کارشناس فنی است که مسئولیت بررسی ایمنی باندها و برج مراقبت را در فرودگاههای کشور به عهده دارند. بر اساس اعلام ری لاهود، وزیر حمل و نقل آمریکا، با اینکه ماموران برجهای مراقبت فرودگاهها همچنان به کار خود ادامه می دهند، معلوم نیست که دستمزدی دریافت کنند.علاوه بر بیکار شدن شماری از کارکنان سازمان هواپیمایی کشوری، حدود نود هزار کارگر ساختمانی نیز که در طرحهای مربوط به این سازمان مشغول به کار بودند اخراج شده اند و این وضعیت تا زمان تمدید بودجه هواپیمایی فدرال ادامه خواهد داشت. با فرارسیدن اوج فصل سفرهای هوایی، بازرسان بخش ایمنی سازمان هواپیمایی فدرال آمریکا که مسئولیت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه را در هواپیماها و فرودگاهها دارند، دیگر حقوقی دریافت نمی کنند.یکی از مسئولان هواپیمایی فدرال آمریکا در گفتگو با پایگاه اینترنتی سوسیالیست جهانی گفت: بازرسان شرکتهای هوایی تجاری و فرودگاهها که همواره در ترددهای هوایی هستند، در حالی از کار بیکار شده اند و کارتهای اعتباریشان خالی از وجه شده است که امیدوارند با تصویب بودجه برای سازمان به کار خود بازگردند.