خرید النگو اولین عكسی كه از هلال ماه در ایران گرفته شد

این تصویر را آقای سید قاسم رستمی، عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری در ساعت 17:05 (3 ساعت قبل از غروب خورشید) روز یك‌شنبه 9 مرداد با استفاده از تلسكوپ 20 سانتی‌متری از هلال باریك رمضان گرفته است.به گزارش هلال‌ماه‌دات‌آی‌آر، این تصویر در رصدخانه شخصی منزل نامبرده به مختصات 31 درجه و 45 دقیقه شمالی و 54 درجه و 13 دقیقه شرقی با ارتفاع 1545 متر از سطح دریا با استفاده از تلسكوپ 20 سانتی‌متری گرفته شده و هلال باریك ماه از ساعت 17:05 تا 18:15 رویت شده است.از آنجایی‌كه این هلال به هنگام روز رویت شد، آقای رستمی و گروه همراه برای رویت هلال پس ازغروب خورشید به ارتفاعات 3000 متری پیست اسكی سخوید رفتند، ولی نتوانستند هلال را برای بار دیگر مشاهده كنند.