خرید النگو اتصالي برق 9 خانه را به آتش كشيد

جام جم: رعايت نكردن اصول ايمني در برق ساختمان و فرسودگي سيم‌كشي، سبب اتصالي برق و بروز آتش‌سوزي در پشت بام يك خانه در گرگان شد و با سرايت آن، 9 خانه مجاور دچار آتش‌سوزي شد.در پي اعلام خبر حادثه آتش‌سوزي منزلي مسكوني در خيابان امام رضا شهر گرگان به سامانه 125 سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني شهرداري، بلافاصله يك تيم عملياتي اطفاي حريق از ايستگاه شماره 3 سازمان به محل اعزام شد كه به دليل گسترش سريع آتش و سرايت به منازل مجاور، 5 تيم عملياتي ديگر جمعا به تعداد 16 نفر به محل آتش‌سوزي اعزام شدند.اين آتش‌سوزي كه در اثر عدم رعايت اصول ايمني در برق ساختمان و فرسودگي سيم‌كشي برق و اتصالي سيم برق از پشت‌بام يكي از منازل مسكوني شروع شده بود به دليل نزديكي پشت‌بام و سقف ساختمان‌ها به يكديگر، به سرعت سرايت و گسترش پيدا كرد و باعث وارد آمدن خسارت به 9 منزل مسكوني ديگر شد. اين آتش‌سوزي 3‌ساعت به طول انجاميد و سرانجام مهار و خاموش شد.