خرید النگو یک طلاق به ازای هر هفت ازدواج در کشور

رئیس ثبت احوال کشور با اشاره به آمار طلاق در کشور گفت: به طور متوسط یک طلاق به ازای هر هفت ازدواج رخ می دهد.به گزارش مهر، محمد ناظمی اردکانی اظهار داشت: آمار ازدواج در کشور ایران نسبت به کشورهای دیگر بسیار کم است.وی با اشاره به اینکه مهاجرت به کلانشهرهای کشور زیاد است ازاین رو آمار طلاق نیز بالاست، عنوان کرد: تهران ازجمله شهرهایی است که آمار طلاق در آن بسیار بالاست.ناظمی اردکانی با اشاره به آمار بالای طلاق در این شهر تصریح کرد: در نقاط مختلف این شهر آمار طلاق متفاوت است.رئیس ثبت احوال کشور تاکید کرد: در بالای شهر تهران آمار طلاق بسیار بالا، در جنوب شهر آمار پایین و در شرق و غرب نیز آمار متفاوت است.اردکانی علت طلاق را دلایل متفاوتی دانست و تصریح کرد: مسائل اقتصادی، فرهنگی، اعتیاد و … مهمترین دلایل طلاق در کشور است.