خرید النگو کمیته انضباطی 3بازيكن ليگ برتري را بخشيد

 کمیته انضباطی فدراسیون رای های خود را در خصوص بازیکنان متخلف صادر کرد.به گزارش ايلنا، کمیته انضباطی فدراسیون با بررسی پرونده امیرحسین صادقی و نامه درخواستی وی مبنی بر بخشش محرومیت و ابراز تعهد به جهت عدم تکرار هر گونه تخلف در مسابقات آتی و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 50میلیون ریال، ضمن موافقت با درخواست این بازیکن، یک جلسه محرومیت صادقی بخشیده شد و به استناد ماده 29آئین نامه کمیته انضباطی تا آخر مسابقات 91- 90تعلیق شد که در صورت هرگونه مشاهده تخلف از وی در تمامی مسابقات، علاوه بر تنبیه، محرومیت تعلیقی به اجرا گذاشته می شود.همچنين پس از ابراز ندامت و تعهد از سوی رضا نوروزی و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 20میلیون ریال، یک جلسه محرومیت رضا نوروزی –بازیکن تیم فولاد خوزستان بخشیده شد و به استناد ماده 29آئین نامه کمیته انضباطی تا آخر مسابقات 91-90 تعلیق شد که در صورت هرگونه مشاهده تخلف از وی در تمامی مسابقات،علاوه بر تنبیه ،محرومیت تعلیقی به اجرا گذاشته می شود.همچنين باتوجه به ابراز پشیمانی و تعهد از سوی سوشا مکانی- بازیکن تیم نفت تهران و پرداخت 300میلیون ریال جریمه نقدی، یک جلسه محرومیت این بازیکن به استناد ماده 29آئین نامه کمیته انضباطی تا آخر مسابقات 91-90 تعلیق شد که در صورت هرگونه مشاهده تخلف از وی در تمامی مسابقات، علاوه بر تنبیه، محرومیت تعلیقی به اجرا گذاشته می شود.