خرید النگو پلیس قرار بعدی آب پاش ها را به هم زد

چند متهم دیگر از ماجرای سازماندهی آب پاشی‌های فیس بوکی در تهران بازداشت شدند. به گزارش «اعتدال» این افراد قرار بود در 14 مردادماه در پارک ملت تهران و بوستان آب و آتش تجمع و برنامه داشته باشند که توسط پلیس دستگیر شدند.این افراد که برای برنامه های خود از فضای اینترنتی استفاده می کردند، با اقدامات حرفه‌ای پلیس شناسایی و دستگیر شدند.