خرید النگو هشدار مودیز در مورد ناهنجاريهاي مالي ترکيه

سازمان رتبه بندی مالی مودیز چهارشنبه به ترکیه هشدار داد مهار کردن کسری های عمومی و ناهنجاریهای مالی این کشور برای داشتن رتبه مالی بهتر ضرورت دارد. این سازمان در بیانیه ای اعلام کرد : ناموازنه های فزاینده مالی داخلی و خارجی در صورتی که بدون کنترل باقی بمانند بر مسیر رتبه مالی ترکیه تاثیر منفی خواهند گذاشت.مودیز با یاداوری اینکه مقاومت خوب ترکیه در برابر بحران جهانی در اکتبر موجب ارتقای چشم انداز رتبه اقتصادی این کشور ( بی ای 2) از وضع باثبات به مثبت شد تاکید کرد فقدان اقدام درست درباره ناموازنه ها ممکن است مانع از این حرکت مثبت در رتبه مالی ترکیه شود. این سازمان اعلام می کند: ناموازنه های داخلی و خارجی پیشرفت کرده است.کسری گسترده حساب های جاری ترکیه مهم ترین مشکل است، دولت اکنون کسری خود را با استفاده از منابع مالی که نوسانات زیادی دارند تامین می کند.مودیز اعلام کرد این کشور از هم اکنون در برابر خطر مسایل ناگهانی یا تغییر مسیر سرمایه گذاران قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از آنکارا،مودیز به ویژه از آنکارا می خواهد که بیش از این منابع مالیاتی خود را با تدابیری از جمله کاهش کسری حساب های جاری بهبود بخشد.