خرید النگو نتایج جلسه رای اعتماد به 4 وزیر در مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شیخ الاسلامی، عباسی ، غضنفری و قاسمی برای تصدی وزارتخانه های کار امور اجتماعی و رفاه، ورزش و جوانان، صنعت معدن و تجارت و نفت رای اعتماد دادند.به گزارش «» در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس که به بررسی صلاحیت 4 وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارتخانه های  کار امور اجتماعی و رفاه، ورزش و جوانان، صنعت معدن و تجارت و نفت اختصاص داشت بعد از سخنان نمایندگان موافق و مخالف برای رای اعتماد به وزیران پیشنهادی رای گیری صورت گرفت که در نهایت 4 وزیر پیشنهادی رای اعتماد کسب کردند.بر این اساس از مجموع 246 رای رستم قاسمی وزیر پیشنهادی نفت با216 رای موافق 22 مخالف و 7 ممتنع نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر نفت برگزیده شد.مهدی غضنفری نیز با 218 رای موافق و  20 مخالف در ازای 7 رای ممتنع به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت مشغول به کار خواهد شد.عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر پیشنهادی کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز با 204 رای موافق، 31مخالف و 10 ممتنع نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این سمت دست یافت.محمد عباسی وزیر پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت ورزش و جوانان نیز با 165 رای موافق، 61مخالف و 19 ممتنع نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کابینه راه یافتند.