خرید النگو مسافرت 620 كيلومتري قاتل با جسد مقتول

مردي پيمانكار كه طلبكار خود را در تهران به قتل رسانده بود، جسد مقتول را در باغ خود در شهرستان مراغه دفن كرد.به گزارش فارس در اواسط دي‌ماه 89 مرد جواني به دادسراي جنايي تهران مراجعه كرد و مدعي شد برادرش از يك روز قبل از خانه خارج شده و ديگر بازنگشته است. اين فرد به مأموران گفت برادرش براي دريافت طلب خود از فردي به نام آرش از خانه خارج شده بود.بعد از اعلام مفقودي، تحقيقات مأموران پليس آگاهي براي يافتن سرنخي از فرد گمشده به نام حميد آغاز شد تا اينكه در تاريخ 22 دي‌ماه موفق شدند آرش، فردي كه براي آخرين بار با حميد ملاقات كرده است را شناسايي و دستگير كنند.آرش ابتدا منكر اطلاع از سرنوشت حميد شد اما وقتي تحت بازجويي‌هاي دقيق قرار گرفت دچار تناقض‌گويي شد و در نهايت اعتراف كرد بر سر اختلاف مالي با حميد درگير شده و بعد از اينكه او را به قتل رسانده، جسدش را در شهرستان مراغه دفن كرده است.با اعتراف آرش به ارتكاب قتل، تيمي از پليس آگاهي تهران به شهرستان مراغه اعزام شد و موفق شدند جسد حميد را در حالي كه در يك باغ ميوه دفن شده بود، كشف كنند.بعد از اعترافات صريح متهم و كشف جسد، قرار مجرميت آرش به اتهام قتل عمد، سرقت خودروي مقتول، اختفاي جسد و آتش زدن صندلي خودرو و برخي مدارك مقتول صادر و براي رسيدگي به دادگاه كيفري استان تهران ارسال شد. جلسه محاكمه صبح امروز در شعبه 113 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي همت‌برگزار شد.ذبيح‌زاده، نماينده دادستان با اشاره به مدارك موجود در پرونده، بزه انتسابي به متهم را محرز دانست و خواستار مجازات وي شد؛ اولياي‌دم نيز خواسته خود را قصاص متهم عنوان كردند.در ادامه جلسه،‌ متهم در جايگاه قرار گرفت و با بيان اينكه بدون قصد قبلي مرتكب قتل شده است، گفت: حدود 26 ميليون تومان به حميد به خاطر يك پروژه بدهكار بودم كه او چكي را كه پاس نشده بود، برگشت زد. يك روز مقابل متروي قلهك با او قرار داشتم. بحث ما به مشاجره كشيد كه به كلانتري رفتم. آنجا به حميد گفتم پول ندارم كه قبول كرد و حتي مي‌خواست چك‌ها را به من برگرداند كه من قبول نكردم.وي ادامه داد: روز حادثه با هم در خيابان جناح قرار گذاشتيم تا من 12 ميليون تومان ديگر به او بدهم. براي اينكه تنها نباشم منتظر ماندم تا يكي از دوستانم بيايد كه در حضور او پول را به حميد بدهم. حميد از اين كار من ناراحت شد و ماشين را كنار خيابان متوقف كرد. به ناچار پول را دادم و به او گفتم بايد چك‌هايم را برگرداني كه گفت آنها را نياورده است و من بايد 15 ميليون به خاطر ديركرد به او بدهم.آرش گفت: سر همين موضوع مشاجره كرديم و بعد از اينكه پول را از دستش خارج كردم، قصد داشت با چاقو مرا بزند كه من با لوله‌اي كه كف خودرو افتاده بود ضربه‌اي به سرش زدم. حميد بيهوش شد ولي زود بهوش آمد و زماني كه خواستم او را به بيمارستان برسانم گفت حالش خوب است.متهم افزود: خواستم از ماشين پياده شوم كه دوباره به من حمله كرد و من در همين لحظه دو ضربه ديگر به دستان او زدم. وقتي از ماشين پياده شدم ديدم حميد كف ماشين افتاده است. نبض او را كه گرفتم فهميدم مرده است. ماشين را با جسد به خيابان آزادي بردم و آنجا در خياباني فرعي، پول‌ها، روكش صندلي، مدارك خودم و حميد و همچنين پول‌ها را آتش زدم.وي گفت: جسد را به سمت شهرستان مراغه بردم و در بين راه هربار كه خواستم در بياباني او را دفن كنم نتوانستم و سرانجام او را در باغ خود در شهرستان مراغه دفن كردم. در راه برگشت هم به خاطر اينكه خودرو بنزين نداشت، با اتوبوس به تهران برگشتم.اظهارات متهم درباره تمام شدن بنزين در حالي است كه خودروي مقتول در پاركينگ خانه شوهرخواهر متهم در زنجان كشف شده بود.در ادامه جلسه،‌ برادر مقتول در اعتراض به اظهارات متهم گفت: همه اظهارات او دروغ است. قتل با برنامه‌ريزي قبلي انجام شده و ريختن آهك روي جسد براي شناسايي نشدن، تأييد ادعاي من است.وي با بيان اينكه متهم بعد از خروج از زندان، طرح دوستي با برادرم ريخت تا او را به قتل برساند گفت: ادعاي او درباره 12 ميليون هم دروغ است چراكه آن 12 ميليون تومان متعلق به برادرم بوده است.بعد از اظهارات برادر مقتول، وكيل مدافع متهم در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از موكل خود مدعي شد كه قتل بدون برنامه قبلي، اتفاقي و در دفاع موكل از خود رخ داده است.همچنين اظهارات متهم وكيل وي در دفاعيات مبني بر اينكه مقتول با چاقو به متهم حمله كرده در حالي است كه هيچ مدركي مبني بر اينكه مقتول چاقو داشته است در پرونده وجود ندارد.در نهايت، بعد از اظهارات متهم در بيان آخرين دفاع قاضي همت‌يار ختم جلسه را اعلام و صدور حكم را به بعد از مشورت با مستشاران دادگاه موكول كرد.