خرید النگو لاريجاني در دفاع از قاسمي چه گفت

علي لاريجاني رئيس مجلس در دفاع از قاسمي ضمن رد اتهاماتي عليه سپاه خواستار راي نمادين مجلس به قاسمي وزير پيشنهادي نفت شد.به گزارش خبرنگار جام جم آنلاين، در ادامه بررسي صلاحيت 4 وزير پيشنهادي، صلاحيت رستم قاسمي وزير پيشنهادي نفت در دستور كار قرار داشت كه علي مطهري نماينده تهران به عنوان مخالف صحبت كرد و انتقاداتي را نسبت ورود نظاميان به عرصه سياسي كشور مطرح كرد.سپس علي لاريجاني رئيس مجلس با گرفتن وقت به عنوان نماينده موافق به دفاع از قاسمي پرداخت.لاريجاني با بيان اينكه اينجانب بنا ندارم در اينگونه مسائل صحبت كنم، گفت: به دو دليل لازم ديدم تا به دفاع از قاسمي بپردازم. يكي اينكه مشاهده كردم حقي از ايشان ضايع شد و ديگر اينكه در مورد سپاه مطالبي گفته شد كه صحيح نيست.رئيس مجلس قاسمي را فردي مجاهد معرفي كرد و اظهار داشت:‌ايشان چه در دوران دفاع مقدس و چه بعد از آن در دوره سازندگي در مسئوليت قرارگاه خاتم الانبيا خدمات چشمگيري داشت.لاريجاني با بيان اينكه اتهامي به قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا زده شد، گفت:‌بيان كردند كه چون قرارگاه خاتم الانبيا در عرصه سازندگي قدرت زيادي دارد اين مجال را از بخش خصوصي گرفته و منافع فعاليت بخش خصوصي مي شود اما با توجه به اطلاعاتي كه اينجانب دارم تاكيد مي كنم كه واقعاً اينطور نيست.رئيس مجلس گفت: اينجانب جلسه اي گذاشتم و مسئولين بخش خصوصي را دعوت كردم . همه آنها معتقد بودند كه قرارگاه خاتم الانبيا كار را بين آنها توزيع مي كند و آقاي قاسمي به جاي رقابت از بخش خصوصي حمايت مي‌كند.لاريجاني با اشاره به بخش ديگري از سخنان مخالف قاسمي، گفت: نگته ديگري كه مي خواستم بيان كنم اين است كه اعلام شد سپاه از طريق وزارت قاسمي وارد سياست مي شود.بايد توجه كرد كه اين تلقي نادرست است. آقاي قاسمي به عنوان فردي از سپاه عهده دار وزارت نفت مي شود و ما بايد افتخار كنيم كه نخبگان سپاهي و اين عزيزان مسئوليت هاي مهمي را قبول مي كنند.رئيس مجلس تاكيد كرد: من اطلاع دارم كه سپاه با گرفتن مسئوليت آقاي قاسمي مخالف بوده و فرمانده سپاه هم مخالف گرفتن اين مسئوليت بوده است.حتي آقاي قاسمي با اينجانب هم مشورت كرد من تاكيد داشتم كه نگران قرارگاه خاتم الانبيا هستم چرا كه فرد خوبي را از دست خواهد داد.لاريجاني با بيان اينكه سپاه از خودگذشتگي كرد و يك نيروي خوب را تقديم اين مسئوليت كرد، گفت: با توجه به اينكه وزارت نفت مدتي بي وزير بود، سپاه اين از خودگذشتگي را از خود نشان داد بنابراين اين تلقي درست نيست كه سپاه مي خواهد كه قدرت سياسي را در دست بگيرد و اصلاً هم اين تلقي درست نيست كه سپاه مي‌خواهد اوضاع سياسي كشور را چنگ بزند.رئيس مجلس تاكيد كرد:‌نبايد كشور را از خدمات نيروهاي خدوم سپاه محروم كرد.لاريجاني با اشاره به برخي جوسازي ها عليه قاسمي و مطرح كردن موضوع تحريم و با بيان اينكه ما از اين تحريم ها زياد داشتيم، گفت: با توجه به اين موضوع من از مجلس مي خواهم كه يك رأي نمادين به مهندس قاسمي داده شود و اميدوارم كه ايشان در مسئوليت خود تحولي مهم ايجاد كند.اظهارات لاريجاني با فرياد احسنت احنست  و استقبال نمايندگان مواجه شد.