خرید النگو دغدغه نمایندگان از دید وزیر پیشنهادی نفت

وزیر پیشنهادی نفت بزرگترین دغدغه نمایندگان را برداشت کمتر
جمهوری اسلامی ایران از میادین مشترک نفت و گاز در قیاس با همسایگان اعلام
کرد

به گزارش خانه ملت، رستم قاسمی درباره انتظارات نمایندگان از
وزارت نفت، گفت: اکثر نمایندگان در رابطه با برداشت کمتر جمهوری اسلامی
ایران از میادین مشترک نفت و گاز در قیاس با همسایگان دغدغه دارند و این
مسئله را طی جلسات متعددی که با آنها داشتم بیان کردند.

وزیر پیشنهادی نفت تصریح کرد: وکلای مردم خواستار ارائه برنامه‌ای بودند که
با عملیاتی شدن آن، عقب ماندگی ایران در استخراج منابع فسیلی جبران شود و
حتی ایران بتواند بیشتر از همسایگان خود از ذخایر مشترک نفتی و گازی بهره
برداری کند.

وی صادرات گاز را دومین دغدغه نمایندگان مجلس عنوان کرد و افزود: این
نگرانی‌ها حق است و من برای حل مشکلات صنعت نفت برنامه دارم که آن را به
اطلاع وکلای مردم رساندم.