خرید النگو خداحافظي با سازمان جنگل‌ها پس از106 سال

عزل ناگهاني و غير منتظره رئيس سازمان جنگل‌ها و مراتع “علي سلاجقه” و به دنبال آن انتصاب “عليرضا اورنگی” رئیس سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی به سرپرستي اين سازمان شايد براي برخي انديشه ادغام سازمان‌ جنگل‌ها و سازمان حفاظت از محيط زيست را قوت بخشيد‏، اما شايد بحث ديگر موضوع تكه تكه شدن معاونت‌هاي اين سازمان باشد .با اين وجود آنكه بارها و بارها مجلس شوراي اسلامي با بحث ادغام دو سازمان جنگل‌ها و حفاظت محيط زيست مخالفت كرده ‏،اما مسيري كه اكنون پيش روي سازمان جنگل‌هاست بحث جدايي معاونت‌هاي سازمان جنگل‌ها و مراتع و پيوستن آنها به سازمان‌هاي امور اراضی و سازمان محيط زيست است.به اعتقاد كارشناسان،با اين عزل و نصب‌، انديشه واگذاري اعياني‌ها و مديريت جنگل‌ها به سازمان محيط زيست و اداره عرصه‌ها و مديريت‌مراتع به امور اراضي بيش از پيش رنگ واقعيت به خود مي‌گيرد و شاهد اين مدعا انتصاب اورنگی رئیس سازمان امور اراضی به سرپرستي سازمان جنگل‌ها و مراتع است.به عبارت روشن‌تر دولت قصد دارد امور حفاظت جنگل‌ها و مراتع را به “سازمان حفاظت محیط زیست” واگذار و معاونت آبخیزداری این سازمان را نیز به سازمان امور اراضی وزارت کشاورزی منتقل کند.با این کار عملا سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور که به سازمان “منابع طبیعی” نیز شهرت دارد پس از 106 سال فعالیت منحل خواهد شد.اما با اين وجود هرگونه تغيير در اين دو سازمان حفاظت محيط زيست و جنگل‌ها و مراتع و تغيير در وظايف و كاركردها بايد ابتدا به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و سپس اجرايي شود.به گزارش ايلنا‏، پیش از این “علي سلاجقه” پیشنهاد تاسیس “وزارت منابع زیستی” را ارائه داده بود و گفته می شود اختلاف نظر او بر سر ساختار جدید منابع طبیعی کشور باعث خروج او از سازمان جنگلها و مراتع کشور شده است.سلاجقه که سیزدهمین رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بود، دقیقاً 400 روز در این سمت حضور داشت.