خرید النگو جلد دوم مفاتيح‌الجنان منتشر می شود

 مديرگروه فقه پژوهشگاه علوم وحياني معارج از پايان تدوين كتاب پيشنهادي آيت‌الله جوادي آملي تحت عنوان «مفاتيح الحيات» (جلد دوم مفاتيح الجنان) خبر داد و گفت: اميدواريم تا پايان شهريورماه اين كتاب به مرحله چاپ برسد.به گزارش فارس، نشست غرفه مؤسسه تحقيقاتي فرهنگي اسرا در بخش حوزوي نوزدهمين نمايشگاه بين‌المللي قرآن كريم، شب گذشته با حضور حجت‌الاسلام يدالله مقدسي، مديرگروه فقه پژوهشگاه علوم وحياني معارج در سالن نشست‌هاي حوزوي برگزار شد.حجت‌الاسلام مقدسي در ابتداي اين نشست گفت: كتاب مفاتيح الحيات در حقيقت كليدهاي بشر در عالَم است و حيات زندگي است كه انسان را به محضر و رحمت الهي متصل مي‌كند و در غير اين صورت اگر انسان در پرتو دستورات الهي قرار نگيرد، در حقيقت يك مرده و نابود شده محسوب مي‌شود.وي ابراز داشت: بنابراين دستورالعمل هاي الهي به انسان زندگي مي‌دهد و خداي متعال بشر را براي اداره بشر آفريده است؛ اگر زندگي با خدا مرتبط باشد، در اصل با جنان و بهشت مرتبط است بنابراين براي اينكه زندگي بشر يك بخش معادل نيز داشته باشد و كليدهايي انسان را در مسير بهشت قرار دهد، مي توان از آن تعبير به مفاتيح‌الحيات كرد.مديرگروه فقه پژوهشگاه علوم وحياني معارج افزود: كتاب مفاتيح الحيات جنبه مادي دارد و جنبه زيارتي و دعايي ندارد اما پاداش‌ اخروي در كنار آن مطرح است و اين كتاب براي اين است كه افراد بدانند زندگي و مسائل معنوي فقط عبادات و زيارات و دعا و نماز نيست بلكه بعد ديگري دارد كه با انجام آن دستورالعمل ها همان نتيجه اي گرفته مي شود كه انسان در زيارات به دست مي‌آورد.وي بيان داشت: مفاتيح الجنان يك كتاب «تدويني» است و جنبه‌هاي عبادي در آن مطرح شده اما مفاتيح الحيات، كتابي «تكويني» است.حجت‌الاسلام مقدسي گفت: تدوين كتاب مفاتيح الحيات به صورت تدوين شده در اختيار همگان قرار مي‌گيرد تا جهان را بر مبناي آرايه اداره كنند. اين كتاب در 4 بخش تقسيم‌بندي شده است كه عبارتند از: ارتباط انسان با خود، ارتباط انسان با ديگران، ارتباط انسان با طبيعت و ارتباط انسان با حيوانات.وي تاكيد كرد: بيش از يك‌صد عنوان كتاب حديثي و 6‌هزار حديث براي اين كار مورد استفاده قرار گرفته است و حدود 14 هزار عنوان تهيه شده است تا بتوان از تمام اين احاديث مرتبط را استخراج كرد و اميدواريم تا پايان شهريورماه سال جاري اين كتاب به مرحله چاپ برسد.