خرید النگو جعفري:اعضاي‌كميسيون‌فرهنگي با عباسي موافقند

يك عضو هيات رييسه كميسيون فرهنگي مجلس با بيان اين‌كه بيشتر اعضاي اين كميسيون با تصدي مسئوليت عباسي در وزارتخانه ورزش و امور جوانان موافق هستند، گفت: با مشخص كردن تكليف وزارت ورزش و امور جوانان اجازه ندهيد كه ناكامي‌هاي عرصه ورزش را به مسائلي همچون فقدان مديريت در ورزش نسبت دهند.به گزارش ايسنا، بهروز جعفري در موافقت با وزير پيشنهادي ورزش و امور جوانان در جلسه راي اعتماد امروز بعدازظهر (چهارشنبه) مجلس با اشاره به سوابق تحصيلي و مديريتي عباسي گفت: در حال حاضر چشم هزاران ورزشكار و جوان براي سامان دادن به موضوع ورزش و جوانان به بهارستان دوخته شده است تا تكليف اين وزارتخانه مشخص شود.وي افزود: از اين رو بايد گفت كه نبايد اجازه داد تا در صورت به وجود آمدن ناكامي‌هايي در المپيك يا جام جهاني اين موضوع را به مسائلي همچون سوءمديريت و فقدان مديريت در ورزش ربط دهند.نماينده مردم سميرم در مجلس گفت: اين تصور كه تنها متخصصين بايد در وزارت ورزش و امور جوانان باشند درست نيست چرا كه تاكنون تمام عزيزان در ورزش به جز آقاي غفوري‌فرد تخصص و زمينه‌ دروس دانشگاهي مرتبط نداشتند. اين در حالي است كه آقاي عباسي در مدارس و دانشگاه‌ها مسئوليت چند ساله‌اي داشته كه اين خود نشان دهنده آشنايي ايشان با امور جوانان است.وي افزود: در حالي مخالف وزير پيشنهادي عملكرد آقاي عباسي را در فدراسيون كبدي زير سوال مي‌برد كه اين فدراسيون توانست در رقابت‌هاي گوانگجو با وجود كمبود امكانات موفقيت‌هاي خوبي را به دست آورد.اين نماينده اصولگراي مجلس هشتم هم‌چنين يادآور شد: طبق نظر علماي علم مديريت، براي مديريت كلان نياز به تخصص ريزه‌كاري نيست و تنها بايد اقتدار، ارتباط اجتماعي و هماهنگي بين بخش‌ها را حاصل كرد كه اين موضوع از عهده آقاي عباسي برمي‌آيد.جعفري با بيان اين‌كه كميسيون فرهنگي به عنوان كميسيون تخصصي در امور ورزش و جوانان با عباسي موافق است،‌ گفت: بيشتر اعضاي فراكسيون اصولگرايان و فراكسيون ورزش نيز با تصدي مسئوليت آقاي عباسي در اين وزارتخانه موافق هستند كه از اين رو اميدوارم شما همكاران راي قاطعي را به وزير پيشنهادي بدهيد.