خرید النگو تغذیه ای پرخطر برای شیرخواران

بر اساس گزارش های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تغذیه با شیرخشک برای تمام شیرخواران پرخطر است و روش های مطلوب تغذیه شیرخواران در تمام شرایط بحرانی و غیربحرانی می تواند به معنای تفاوت بین مرگ و زندگی باشد.به گزارش ایرنا، کارشناسان بهداشتی معتقدند، شیرخواران و کودکان، آسیب پذیرترین قربانیان بحران های طبیعی یا انسانی هستند که قطع تغذیه با شیرمادر یا آغاز تغذیه تکمیلی نامناسب موجب افزایش خطر سوء تغذیه ، بیماری و مرگ و میر آنان می شود. توزیع بدون کنترل شیرخشک در شرایط بحرانی می تواند منجر به قطع زودرس و غیرضروری تغذیه شیرخواران با شیرمادر و افزایش خطر ابتلا به بیماری ها شود. اثرات بحران بر کودکان ، تحت تاثیر روش تغذیه آنان قبل از بحران است؛ از این رو، ترویج تغذیه با شیرمادر، جان شیرخواران را در مواقع بحرانی نیز حفظ می کند.مسوولان بهداشتی به مردم و مسوولان اجرایی کشور توصیه می کنند در بحران های مختلف اطمینان پیدا کنند که مادران در امنیت باشند و دسترسی آنان به غذا برای خانواده، آب، پناهگاه و مکان های ایمن برای شیردهی در اولویت قرار گیرد.همچنین به باور پزشکان، می توان از یک پنجم مرگ و میر نوزادان با شروع زودرس تغذیه انحصاری با شیرمادر -ظرف ساعت اول تولد- پیشگیری کرد. شروع تغذیه با شیرمادر ظرف ساعت اول تولد، تغذیه انحصاری با شیرمادر در 6ماه اول تولد و تداوم تغذیه با شیرمادر همراه با غذاهای کمکی تا پایان دو سالگی، الگوی مطلوب تغذیه شیرخواران است و امنیت غذایی آنان را در شرایط بحرانی تامین می کند. شروع تغذیه با شیرمادر ظرف یکساعت اول تولد، جان یک میلیون نوزاد جهان را در سال نجات می دهد چراکه که این روش، نخستین و حیاتی ترین گام برای کاهش مرگ و میر شیرخواران و کودکان زیر پنج سال است.تغذیه با شیرمادر ظرف یک ساعت اول تولد، امکان تماس پوست مادر و نوزاد را فراهم می کند و گرمای مورد نیاز نوزاد را به ویژه برای نوزادان نارس و کم وزن تامین می کند. استفاده از این روش تغذیه برای نوزادان کم وزن، مهم تر است چون احتمال مرگ و میر آنان بیشتر است و هنگام تولد به حمایت بیشتری برای خوب مکیدن، نیاز دارند. دستیاری و کمک هنگام زایمان برای شروع فرایند شیردهی، اجرای سیاست نگهداری مادر و نوزاد همراه یکدیگر پس از زایمان، پرهیز از دادن سایر مایعات و غذاها به نوزاد و استفاده نکردن از شیشه از حداقل حمایت های اساسی مورد نیاز زنان برای شروع تغذیه با شیرمادر ظرف یک ساعت اول تولد به شمار می روند.شروع تغذیه با شیرمادر ظرف یک ساعت اول تولد، امکان تغذیه با آغوز را برای نوزاد فراهم می کند که نخستین واکسن او محسوب می شود و به تولید شیرکافی برای تغذیه بعدی کمک می کند. هیچ منبع غذایی، قابل دسترس تر، مغذی تر و ارزان تر از شیر مادر نیست؛ بنابراین ترویج تغذیه با شیرمادر و کمک به مادران وظیفه آحاد جامعه است.