خرید النگو تدابير جديد براي برخورد با متخلفان بازار

معاون وزیر بازرگانی از اتخاذ تدابیر جدید برای برخورد با متخلفان در بازار خبرداد و گفت: اگر هر فروشنده‌ای نسبت به صدور فاکتور امتناع ورزد، به ازای هر فاکتور صادر نشده، به صورت مجزا جریمه خواهد شد.محمدحسن نکویی‌مهر در گفتگو با مهر گفت: از این پس، بازرسان برای واحدهای اقتصادی که نسبت به درج قیمت اقدام نکنند، به صورت مجزا برای هر نوع کالا گزارش تخلف عدم درج قیمت تنظیم و شعب تعزیرات حکومتی بر اساس این اقدام به صدور رای می‌کنند.معاون وزیر بازرگانی افزود: واحدهای اقتصادی که نسبت به صدور فاکتور برای تمامی کالاها و خدمات عرضه‌شده اقدام نکنند، از سوی بازرسان برای هر کالا که فاکتور صادر نشده به صورت مجزا، تخلف عدم صدور فاکتور ثبت و شعب تعزیرات حکومتی بر این اساس اقدام به صدور رای می‌کنند.وی تصریح کرد: بر اساس برنامه‎‌ریزی‌های به عمل آمده، سازمان‌های بازرگانی با همکاری مدیریت بازرسی و نظارت اصناف، انجام بازرسی‌های منسجم و هدفمند در فرآیند تامین تا توزیع کالاهای مختلف را با توجه به اولویت‌های کالایی و خدماتی طرح‌ها را به انجام می‌رسانند.به گفته نکویی‌مهر، سازمان‌های بازرگانی و تعزیرات حکومتی استان‌ها برای تسریع در امر بازرسی و نظارت و رسیدگی به پرونده‌های متشکله نسبت به برقراری کشیک خارج از وقت اداری و ایام تعطیل در مدت اجرای طرح بازرسی و نظارتی ویژه ماه رمضان  اقدام خواهند کرد.وی اظهار داشت: در این میان سازمان‌های بازرگانی نسبت به شناسایی واحدهایی که تکرار تخلف دارند و معرفی آنها به ادارات کل تعزیرات حکومتی برای پلمپ و نصب پارچه، بر اساس قوانین و مقررات اقدام می‌کنند.رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: در این میان اخذ نظریه کارشناسی برای تکمیل پرونده‌های متشکله از سوی تعزیرات حکومتی صرفا از طریق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یا سازمان‌های بازرگانی استانها صورت می‌گیرد.نکویی‌مهر همچنین با اشاره به تاثیر فعالیت‌های هماهنگ میان سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: بر این اساس قرار بر این است که گشت‌های مشترک نظارت و بازرسی در سطح بازار بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و شعب سیار تعزیرات نیز در ایام اجرای طرح‌ها افزایش یابد.وی اظهار داشت: روسای شعب تعزیرات حکومتی در سراسر کشور، اولویت در رسیدگی به شکایات مردمی وجبران خسارات شهروندان با رسیدگی سریع به پرونده‌های تخلف تشکیل‌شده در ایام طرحها را مورد توجه بیشتر قرارداده و سازوکار اجرایی لازم را برنامه‌ریزی خواهند کرد.معاون وزیر بازرگانی گفت: همچنین مقرر شده تا ادارات کل تعزیرات نسبت به بهره‌گیری از شعب سیار تعزیرات حکومتی در شهرستان‌های فاقد شعبه به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی اقدام کنند. البته ادارات کل تعزیرات حکومتی در خصوص رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های متشکله در زمان اجرای طرح‌های نظارتی اقدام خواهند کرد.وی افزود: سازمان‌های بازرگانی و تعزیرات حکومتی استان‌ها نسبت به برقراری کشیک خارج از وقت اداری و در ایام تعطیل در مدت اجرای طرح جهت تسریع در امر بازرسی و نظارت و نیز رسیدگی به پرونده‌های متشکله اقدام خواهند کرد.