خرید النگو تجمع جمعي از معلمان شركتي در مقابل مجلس

جمعي از معلمان شركتي و حق‌التدريسي آموزش و پرورش در سومين روز از اين هفته در مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع كردند.به گزارش ايسنا، نيروهاي شركتي و حق‌التدريس آموزش و پرورش تاكيد دارند كه تا مشخص شدن وضعيت شغلي و بازگشت‌شان به كار، در مقابل مجلس به تجمع خود ادامه خواهند داد.