خرید النگو باج‌خواهي مقامات آمريكايي از عراق

عضو ائتلاف دولت قانون گفت: فشارهايي را كه دولت آمريكا عليه حكومت و تشكل‌هاي سياسي عراق اعمال مي كند، شيوه‌اي براي باج‌گيري است.”عدنان سراج ” در گفت‌وگو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: سفرهاي وزير دفاع و معاون رئيس‌جمهور و هيئتي از كنگره و اخيرا رئيس ستاد ارتش آمريكا به عراق در همين راستا است.سراج تصريح كرد: سفر گذشته وزير دفاع آمريكا به عراق، نوعي دشمني، به چالش كشيدن و رويارويي هيئت آمريكايي در برابر نوري مالكي نخست وزير عراق بود كه وي نيز به نوبه خود موضعي آشكار در قبال آنها اتخاذ و تاكيد كرد كه تمديد حضور نيروهاي آمريكايي و يا مخالفت با اين امر مسئله‌اي داخلي و مربوط به مسئولان سياسي عراق است.وي افزود: نظر ائتلاف اتحاد ملي و ائتلاف دولت قانون و اكثر تشكلها بر اين است كه حضور نيروهاي آمريكايي نبايد تمديد شود.عضو ائتلاف دولت قانون تصريح كرد: ديگر زماني باقي نمانده است تا تشكل‌ها تصميمي براي ماندن نيروهاي آمريكايي اتخاذ كنند زيرا از يك طرف مردم با ماندن اين نيروها مخالفند و از سوي ديگر اگر حضور نيروهاي آمريكايي تمديد شود، معادلات ممكن است به طور سريع در سطح اوضاع اجتماعي و سياسي و امنيتي تغيير كند.سراج تصريح كرد: در حال حاضر زمينه‌اي مناسب براي توافق سياسي درباره ماندن نيروهاي آمريكايي براي مدتي ديگر وجود ندارد زيرا نيروهاي آمريكايي در مدت اشغال عراق دشمني و شر خود را به مردم عراق به اثبات رساندند از اين رو مردم با ماندن آنها در كشور مخالفند.وي درباره همزمان بودن سفر مايك مولن رئيس ستاد ارتش آمريكا با نشست ديروز (سه‌شنبه) گروه‌هاي سياسي عراق افزود: اين سفر نوعي اعمال فشار براي تحميل طرح‌هاي آمريكايي است. بويژه پس از درخواست سفير آمريكا درعراق از تشكل‌هاي سياسي براي تسريع در برگزاري اين نشست و نيز ديدارهايش از رئيس جمهور گرفته تا رئيس كوچكترين تشكل سياسي عراق.سراج تاكيد كرد: سفرهاي وزير دفاع و معاون رئيس جمهور آمريكا و هيئت كنگره و در حال حاضر سفر مولن بر همين امر تاكيد مي كند، مولن گفته بود كه تشكل‌هاي سياسي بايد از فرصت باقي استفاده كنند و تصميمي براي ماندن نيروهاي آمريكايي بگيرند تا اين نيروها تكليفشان مشخص شود.وي اظهار داشت: اين فشارها به نفع مردم عراق نيست بلكه شيوه‌اي براي باجگيري است زيرا همراه با تهديد است مبني بر اين كه اوضاع امنيتي عراق خوب نخواهد بود و تشكل‌هاي سياسي به دليل اختلافاتشان قادر به گرفتن زمام امور نيستند.سراج تاكيد كرد كه سفر مولن داراي هدفهاي سياسي و اعمال فشار بر تشكل‌هاي سياسي براي تسريع در اتخاذ تصميم و فشار بر دولت مالكي براي تاييد حداقل يك پيش نويس طرحي براي ماندن نيروهاي آموزشي و يا در سطح نيروهاي حامي سفارت ها و كارهاي مشابه آن است.وي افزود: دستور كار نشست تشكل‌هاي سياسي عراق حول دو محور مورد اختلاف ميان ائتلاف ملي و فهرست العراقيه است كه محور نخست مسئله حضور نيروهاي آمريكايي در عراق و ديگري تفاهم ميان تشكل‌هاي سياسي بر طبق توافقنامه اربيل است.