خرید النگو اعزامهای 16 و 22 روزه عمره رمضان

یک مسئول در سازمان حج و زیارت گفت: اعزام زائران در ماه مبارک رمضان در دوره 16 و 22 روزه انجام می شود.علی اکبر غیرتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مدت اعزام زائران در طول عملیات عمره 12 روزه بود اما در ماه مبارک رمضان مدت اعزامها افزایش یافت.وی با اشاره به اینکه دو نوع مدت زمان برای اعزام زائران در نظر گرفته شده است، تاکید کرد: زائران عمره مفرده با توجه به شرایط خود نسبت به انتخاب مدت اقامت اقدام کرده اند.مدیر کل روابط عمومی سازمان حج و زیارت گفت: آخرین گروه زائران عمره گذار 9 مرداد قبل از آغاز ماه رمضان به مدینه اعزام شدند و براساس برنامه ریزیهای به عمل آمده آخرین گروه زائران پایان مرداد به کشور باز می گردند.به گفته غیرتی، هزینه اعزام عمره ماه مبارک رمضان به دلیل طولانی بودن روزهای اقامت در مدینه و مکه ، درصد ناچیزی بیشتر از گروههای دیگر است.در طول عملیات عمره حدود 800 هزار نفر از زائران به عربستان اعزام شدند.