خرید النگو اعتصاب 15 کارگر در اعماق زمین

اعتصاب 15 کارگر آلبانیایی درعمق 1400متری از سطح زمین ، وارد هشتمین روز خود شد. به گزارش واحد مرکزی خبر از مقدونیه، کارگران معدن بولکیز (Bulqiz) آلبانی در اعتراض به وضعیت معیشتی خود از 8روز قبل تاکنون در عمق 1400متری زمین اعتصاب کرده اند.کارگران از دیشب تمامی راههای ارتباطی خود را قطع کرده اند. برخی از منابع، وضعیت سلامتی کارگران اعتصابی را وخیم گزارش کرده اند.شرکت ACR از شرکتهای پیمانکار معادن در آلبانی از کارگران معدن خواست که به اعتصاب خود پایان دهند.فاتلوم نوریا ( Fatlum Nurija) مشاور بامیر توپی ( Bamir Topi) رییس جمهور آلبانی نیز دیروز با کارگران دیدار و گفتگو کرد.