خرید النگو اسنادکامران از ارتباط عباسی با جریان انحرافی

حسن کامران در مخالفت با وزیر معرفی شده ورزش، از مدیریت
ضعیف وی در وزارت تعاون انتقاد کرد و از اسناد و مدارکی علیه وی سخن گفت که
نمی​تواند از تریبون علنی آن را ارائه دهد.به گزارش خبرآنلاین، نماینده اصفهان سخنانش را با
کنایه و با تشکر از خدمات  سعیدلو آغاز کرد و گفت: من سوالات جدی در خصوص
ولایت​مداری ایشان و ارتباطشان با جریان انحرافی دارم.
گزیده سخنان وی از این قرار است:
چرا با وجود اینکه مقام معظم رهبری گفتند که با وزارت خارجه موازی کاری
نشود، شما پیشنهاد رئیس​جمهور برای معاونت ایشان در آمریکای لاتین را
پذیرفتید؟ آقای بذرپاش به دلیل عدم پذیرش این مسئولیت با اینکه از بدنه
دولت بود، کنار زده شد. شما چرا انصراف ندادید؟صراحتا بگویند که چه ارتباطی با جریان انحرافی دارند چون در یک سال با آنها بسیار اخت و جفت بودند! اینکه مجلس به ادغام وزارت کار و تعاون رای داد برای این بود که شما در
اتاق تعاون ناموفق بودید و سهم تعاون را زا 5 به 25 درصد نرساندید. در
حالی که 5 سال در این بخش حاکمیت داشتید و تنها دو سال دیگر تا پایان زمان
مهلت فرمان رهبری باقی مانده است.مرکز پژوهش ها در گزارش عملکردی از وزارت تعاون، به این وزارتخانه نمره منفی داده و آن را ناموفق خوانده است.مدیریت ایشان در وزارت تعاون که مثبت نبود، تجربه وسابقه عملکرد و
تحصیلات مرتبط (لیسانس دامداری) هم که ندارد. پس برای چی معرفی شده است؟
اینکه از ترس معرفی فردی ضعیف​تر به او رای دهیم هم که درست نیست!جوانان جمعیت انبوهی در کشور هستند و اگر مشخص نشود که وزیر پیشنهادی
چه ارتباطی با جریان انحرافی دارد، چطور می خواهد به مدیریت و استفاده از
جوانان آن هم در آستانه انتخابات بپردازد.حیف که آقای ابوترابی​فرد از من خواستند تا برخی مدارک و مستنداتم را
در خصوص وزیر پیشنهادی ورزش که دیروز در جلسه​ای غیرعلنی گفتم، اینجا ارائه
ندهم و من هم به دلیل احترام به سادات می​پذیرم.همه برنامه شما برای حوزه جوانان یک صفحه کلی گویی است. نظیر آنچه که در تصدی وزارت تعاون نوشتید.
صمد فدایی دیگر نماینده مخالف وزیر پیشنهادی ورزش بود که از
سوء مدیریت وی در وزارت تعاون انتقاد کرد و افزود: ایشان نه تخصص مرتبطی
ندارند نه برنامه موجهی برای وزارت ورزش و جوانان ارائه داده​اند. ایشان
اصلا تا کنون ورزش کرده​اند که به عنوان وزیر ورزش معرفی شده​اند؟