خرید النگو اتهام‌زنی‌نمایندگان‌به‌یکدیگروپیشنهادابطال‌روزه/حاشیه

معاونان پارلمانی دولت، بیشترین تذکرات را از اعضای هیات رئیسه در جلسه علنی امروز گرفتند.
به گزارش خبرآنلاین، جلسه امروز مجلس به بررسی صلاحیت
چهار وزیر پیشنهادی دولت اختصاص داشت. جلسه​ای که تاخیر حضور رئیس جمهور و
وزرای همراهش به مجلس سبب شد تا بررسی صلاحیت وزرا به دستورکار دوم مجلس
تبدیل شود.
تجمع برخی نمایندگان در اطراف صندلی دولتمردان از یکسو و تردد
معاون پارلمانی در میان صندلی​های نمایندگان، نظم مجلس را چندین بار بر هم
زد و تذکرات پیاپی هیات رئیسه را در پی داشت.
حافظی، حبیبی، بازرگانی؛ مسعود پور، رسولی نژاد و رحمتی از
جمله دولتمردانی بودند که بارها از هیات رئیسه تذکر گرفته و به بازگشت به
صندلی​هایشان دعوت شدند.
پس از نطق داریوش قنبری در مخالفت با وزیر پیشنهادی کار،
انتقاداتی از سوی دیگر نمایندگان متوجه وی شد که رئیس مجلس در خصوص آن گفت:
اگر وزیر مربوطه جایی خلافی گفته، بیان نمایندگان طوری نباشد که گویی تهمت
زده می​شود. اگر آقایان ایراد یا انتقادی دارند، مطالبشان را بگویند اما
طوری نباشد که عامل تحقیر کسی باشد. شاید ایشان هم پاسخ داشته باشند.
اشاره وی به مستندات قنبری بود که بخشی از فایل صوتی وزیر را
در جلسه علنی امروز منتشر کرد و گفت که برنامه​ها و شعارهای وزیر با
عملکردش متناقض است.
با این حال حسن ونایی نماینده ملایر در پایان جلسه امروز در
تذکری گفت: آقای قنبری برود روزه​اش را افطار کند چون از تریبون علنی مجلس
درباره سخنان وزیر دروغ گفته است!
قنبری هم در پاسخ به وی گفت: من هرچه گفتم مستند بود. از رئیس
مجلس هم خواستم که برنامه​های پیشین وزیر تکثیر شود و فایل کامل صوتی
سخنان وزیر نیز منتشر شود که نمایندگان متوجه تناقضات آنها شوند.
وی افزود: حال آقای ونایی هم برای اینکه مشخص شود که تهمت نزده و روزه​اش صحیح است، بیاید و ببیند که حرف​ها یکی هست یا نه؟!