خرید النگو آژير به موقع قطار مرگ، جان 300 نفر را نجات داد

به صدا درآمدن به موقع آژير قطار، جان 300 نفر را در استراليا نجات داد.به گزارش ايسنا، لوكوموتيوران با ديدن شكافي در ريل قطار در 20 متري آن ترمز ‌كرد و قطار متوقف ‌شد. لوكوموتيوران با كشيدن به موقع آژير از وقوع يك فاجعه جلوگيري كرد و دست كم جان 300 نفر را نجات داد.بازرسان در بررسي اين هستند كه چرا در خط ريلي ملبورن ـ سيدني كه در دست تعميرات است، اين قطار عبور كرده است.به گزارش ايسنا، اين لوكوموتيوران گفته است كه اگر قطار متوقف نمي‌شد تمام مسافران كشته مي‌شدند.